نسبت سود عملیاتی در واقع اختلاف بین درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های مربوط به تولید محصول مانند بهای تمام‌شده کالا، هزینه‌های اداری و عمومی و توزیع و فروش را بررسی می‌نماید.

فرمول:   فروش / سود عملیاتی = نسبت سود عملیاتی

هرچه این نسبت عدد بالاتری را نشان دهد برای شرکت بهتر است و اگر این نسبت روند صعودی داشته باشد یک امتیاز مثبت به حساب می‌آید.