سود ناخالص به فروش شرکت، اصلی ترین هدف را در شرکت دنبال می کند؛ یعنی رابطه بین تولید و فروش و کسب درآمد.

با استفاده از این نسبت می توان قدرت شرکت را در کنترل بهای تمام شده کالای فروش ‌رفته و رابطه‌ی بین فروش و هزینه ‌های تولید کالای فروخته‌ شده را، بررسی کرد.

فرمول سود ناخالص چیست؟

فروش / سود ناخالص(قبل از کسر مالیات)

تحلیل این نسبت

اگر شرکت بتواند محصولات خود را با قیمتی بالا تر از بهای تمام شده به فروش برساند؛این نبست عدد بزرگی میشود .

معمولا اگر این عدد بزرگ تر 10 باشد وارد محدوده مناسبی میشود.

اگر سود سازی شرکت در یک سال بیش از 100 درصد باشد، ممکن است این نسبت عددی بالای 50 را نشان دهد.

پایین بودن این نسبت یعنی شرکت در فروش محصولات خود موفق عمل نکرده است.

میزان فروش و بهای تمام شده اختلاف چندانی ندارند و از حیث رقابتی، شرکت وضعیت بدی را دارا است.

باید توجه داشت که سودحاصل از فروش به تنهایی برای شرکت خوب نیست.

شرکت باید در کنار افزایش قیمت محصولات، راه های دیگری هم برای افزایش سودسازی خود داشته باشد.

بهتر است برای بررسی روند سودسازی شرکت با استفاد ه از نسبت سود ناخالص به فروش، این نسبت را در بازه های زمانی مختلف محاسبه کنید.

عوامل مؤثر بر این نسبت

1.تغییر قیمت بهای تمام شده

2.قیمت فروش محصول

3.تغییر در منابع مالی

4.تغییر در روند مدیریتی شرکت

مثال برای این نسبت

سود ناخالص یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در تحلیل بنیادی یک شرکمت است
سودناخالص، یکی از عنوان های مهم برای بدست آوردن نسبت فروش به سود ناخالص
افزایش میزان فروش هر شرکت برای تحقق اهداف و طرح های توسعه بهتر است
میزان فروش و بهای تمام شده به تفکیک در این عکس موجود است.

میزان سود ناخالص شرکت برابر است با 14370 میلیارد تومان و میزان فروش 22401 میلیارد تومان است.

درصد این نسبت این شرکت برابر است با 64.

مهمترین نسبت های مرتبط

نسبت سودعملیاتی، نسبت بازده فروش، نسبت بازده‌دارایی و….

تحلیل دقیق و آسان بنیادی نیاز دارید؟

اپلیکیشن بنیادی بورس را نصب کنید. به راحتی می توانید با هوش مصنوعی آن بنیاد تمامی شرکت های بورسی را به راحتی بدست بیاورید. برای دانلود کافی است از لینک های زیر استفاده کنید