سوالات متداول

برای یک تحلیل بنیادی حرفه ای بایستی فاکتور های شرکت را در بازه های زمانی مختلف مقایسه کنید.مثلا حاشیه سود ناخالص را در بازه های زمانی مختلف بدست آورده و صعودی نزولی بودن آن را بررسی میکنیم.

مثلا حاشیه سود ناخالص را در بازده 3 ماه اول سال 97 و 3 ماه اول سال 98 و سه ماه اول سال 99 بررسی میکنیم تا عملکرد شرکت را در فصل بهار بررسی کنیم

بسته به استراتژی شما دارد. اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید بهتر است داده های صورت های مالی 1 ساله برای 3 سال اخیر را وارد کنید

اما در هر صورت بهتر است برای یک تحلیل دقیق بازه های مختلف را بررسی کنید