خلاصه...

یکی از مشکلات بزرگ سهامداران در بازار سرمایه ناتوانی در محاسبه و بررسی بنیاد یک شرکت می باشد.

با این اپلیکیشن به راحتی میشه بنیاد شرکت های مختلف را در مدت زمان خیلی کمی بررسی کردو با توجه به هوش مصنوعی برنامه یک تحلیل دقیق بدست آورد

معرفی اپلیکیشن بنیادی بورس